Stjórn fundaði með Sigurði Inga

Sigurdur-Ingi-JohannssonÍ gær, fimmtudaginn 26. nóvember, fundaði stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga með Sigurði Inga Jóhannessyni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Á fundinum var rætt um tillögur að breytingum á lögum um stjórn fiskveiða og einnig helstu markmið og áherslur samtakanna.

 

Sveitarfélög fái hlutdeild í veiðigjaldi

Það er ósanngjarnt og óeðlilegt að þau samfélög sem í raun taka á sig afleiðingar af hagræðingu í sjávarútvegi, þurfi að bera þær ein og óstudd.

Svanfríður Inga Jónasdóttir, formaður Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, flytur ávarp á ráðstefnunni Fiskur-olía-orka, hvert á arðurinn að renna?

Svanfríður Inga Jónasdóttir, formaður Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, flytur ávarp á ráðstefnunni Fiskur-olía-orka, hvert á arðurinn að renna?

Þetta sagði Svanfríður Jónasdóttir í lok erindis síns á sjávarútvegsfundi sem haldinn var undir lok september sl. Erindi hennar nefndist „Af hverju veiðigjöld til sveitarfélaga?“. Svanfríður sagði að veiðigjöld væru kostnaðargjöld til að mæta þeim kostnaði sem ríkið verður fyrir vegna útvegsins; rannsóknir og eftirlit og í raun greiðsla fyrir aðgang að sameiginlegri auðlind okkar.

Í erindinu færði hún rök fyrir því af hverju sveitarfélög ættu að fá hlutdeild í veiðigjöldum. Hún benti á að miklar breytingar hafa orðið á veiðum og vinnslu í sjávarútvegi og að sveitarfélög hafi þurft að takast á við margvíslegar breytingar vegna þeirra. Á sl. átta árum hefur störfum við sjávarútveg fækkað um 5.000 og því þurfa sveitarfélögin og byggðirnar að mæta með einhverjum hætti.

Innleiðing kvótakerfisins leiddi til mikillar hagræðingar í sjávarútvegi og fækkunar starfa í veiðum og vinnslu. Krafa um veiðigjald leiðir til enn frekari hagræðingar í greininni og því fylgir fækkun starfa en fátt kemur í staðinn. „Allir hagnast á hagræðingu í sjávarútvegi nema sjávarbyggðirnar: þær líða vegna fækkunar starfa … og síðan fækkunaríbúa,“ sagði Svanfríður og bætti við:

Til þess að sveitarfélögin geti brugðist við þeim breytingum sem fylgja hagræðingu … er nauðsynlegt að þau fái hlutdeild í sérstaka veiðigjaldinu. Það er í anda sjálfbærrar þróunar sem verður einungis náð með því að undirstöðuþættir hennar, þ.e. efnahagur, umhverfi og samfélag, séu allir virtir.

 

 

 

Veiðigjöld 2013/2014

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur mælt fyrir um birtingu á álögðum veiðigjöldum sundurliðuð eftir sjávarútvegsfyrirtækjum vegna 2013/2014.

Sundurliðuð veiðigjöld 2012/2013 og 2013/2014 eftir greiðendum

Undir  flipunum í skjalinu eru sundurliðuð álögð almenn og sérstök veiðigjöld ásamt lækkun á sérstöku veiðigjaldi  fyrir bæði fiskveiðiárin.

Skjalið er birt í almennu upplýsingaskyni – ef frávik reynast vera í þessum upplýsingum frá álagningu á einstök fyrirtæki þá gildir álagningin.

Athugið sérstaklega: Upplýsingarnar um álagningu 2012/2013 og 2013/2014 eru ekki sambærilegar, því að álagningu er ekki lokið á yfirstandandi fiskveiðiári. Á fiskveiðiárinu 2013/2014 er eftir að leggja á vegna afla í ókvótabundnum tegundum, þ.m.t. vegna makrílafla  frá  og með ágúst 2013 til loka júlí 2014.

Tekið af vef Fiskistofu

Stjórn sjávarútvegssveitarfélaga með skýra kröfu

2014-05-15 17.51.44

Á fundi stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga sem haldinn var 12. maí sl. var eftirfarandi bókun samþykkt samhljóða:

Stjórn sjávarútvegssveitarfélaga tekur undir áhyggjur sveitarstjórna og íbúa þeirra sjávarbyggða sem horfa fram á flutninga á atvinnutækifærum og brottflutning fólks frá Djúpavogi, Húsavík og Þingeyri. Ekkert sveitarfélag kemst í gegnum högg sem þetta án stuðnings frá hinu opinbera.

Samtök sjávarútvegssveitarfélaga gera þá skýru kröfu að fleiri leiða verði leitað en að gera sjávarútveginn ábyrgan fyrir byggðaþróun í landinu. Auknar varnir fyrir sjávarbyggðirnar og íbúa þeirra verður að byggja inn í lögin um stjórn fiskveiða, og færa sveitarstjórnum sjávarútvegssveitarfélaganna raunhæf tæki til að takast á við þær breytingar sem fylgja aukinni hagræðingarkröfu í sjávarútvegi og breytingu á löggjöf.

Samtökin óttast þær blikur sem nú eru á lofti vegna hagræðingaraðgerða Vísis, og minna á að sífelld samþjöppun í sjávarútvegi er afleiðing krafna um hagkvæmari rekstur og birtingarmynd þeirra aðstæðna sem greinin býr við. Því má ætla að þessar breytingar séu einungis hluti af þeim breytingum sem áfram má vænta.

Samtök sjávarútvegssveitarfélaga gera kröfu til þess að ríkisvaldið kannist við ábyrgð og aðstoði viðkomandi sjávarbyggðir í bráð, en leiti einnig raunhæfra leiða til að sjávarútvegssveitarfélögin geti betur tekist á við þær breytingar sem eru, og verða áfram í sjávarbyggðunum. Það er grundvallaratriði í byggðaþróun á Íslandi.

Samtökin lýsa sig reiðubúin að koma að stefnumótun og vinnu í þessum efnum.

Dæmt í máli Vestmannaeyjabæjar gegn Q44 og Síldarvinnslunni

Í gær þriðjudaginn 6. maí var kveðinn upp dómur í máli Vestmannaeyjar gegn Q44 og Síldarvinnslunni. Eftirfarandi fréttatilkynning var sent út af Vestmannaeyjabæ vegna málsins:

Fyrr í dag var kveðin upp dómur í máli Vestmannaeyjabæjar gegn Q44 og Síldarvinnslunni þar sem Vestmannaeyjabær krafðist þess að ógiltur yrði með dómi samningur um kaup Síldarvinnslunar á öllum eignarhlutum Q44 í Bergi-Huginn ehf. sem á og gerir út togarana Bergey VE 544 og Vestmannaey VE 444 ásamt aflaheimildum.  Dómari í málinu var Arnar Þór Jónsson.

Dómsorðið er sem hér segir:

„Ógiltur er samningur um kaup stefnanda, Síldarvinnslunar hf., á öllum eignarhlutum í Bergi-Huginn ehf. af stefnda, Q44 ehf,. dagsettur í ágúst 2012.  Þá er Síldarvinnslunni og og Q44 gert að greiða Vestmannaeyjabæ 3.000.000 í málskostnað.“

Vestmannaeyjabær fagnar þessari niðurstöðu og lítur á hana sem áfangasigur í baráttu íbúa sjávarútvegssveitarfélaga fyrir auknu atvinnuöryggi.  Dómurinn staðfestir rétt sveitarfélaga þegar kemur að kaupum og sölu fiskiskipa og aflaheimilda sem sannarlega geta svipt íbúa atvinnu þeirra og sveitarfélögin tilverugrunni sínum.

Sveitarstjórnarfólk, þingmenn og embættismenn sveitarfélaga eru málsvarar íbúana og á þeim hvílir sú skylda að bregðast við þegar hagsmunir þeirra eru í hættu.  Vestmannaeyjabær skorar því á þessa aðila að taka höndum saman í baráttu fyrir auknum rétti íbúa sjávarbyggða þegar kemur að atvinnuöryggi og sértækum skatti á atvinnulíf þeirra.  Vestmannaeyjabær mun ekki láta sitt eftir liggja í þeirri baráttu.

Fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar
Elliði Vignisson
bæjarstjóri

Loðnufrysting á Vopnafirði gengur vel

LoðnufrystingFrysting á loðnu hófst í uppsjávarfrystihúsi HB Granda á Vopnafirði sl. föstudag eftir að Ingunn AK kom þangað með fyrsta loðnufarminn á vertíðinni. Að sögn Magnúsar Róbertssonar vinnslustjóra hófst frysting nú nokkrum dögum síðar en á vertíðinni í fyrra en þá hófst vinnslan 7. janúar.

„Frystingin gengur vel en loðnan er í smærri kantinum enn sem komið er. Við flokkum stærstu loðnuna frá og frystum í þá stærðarflokka sem markaður er fyrir en annað fer til framleiðslu á fiskmjöli og –lýsi,“ segir Magnús í samtali á vef HB Granda.

Nú um 75 til 80 manns við vinnu í frystihúsinu. Það er nokkru færra en kemur að vinnslunni þegar verið er að vinna síld en að sögn Magnúsar var síldarvinnslan óvenju stopul fyrir áramótin. Stafar það aðallega af því að lítið veiddist af síld í Breiðafirði og frátafir frá veiðum vegna veðurs voru miklar.

Er rætt var við Magnús undir kvöld í gær var verið að ljúka við að vinna loðnuafla úr Faxa RE en Lundey NS beið við bryggju og var næst í röðinni. Ingunn AK er á miðunum en veiðisvæðið nú er töluvert austar en þegar veiðar hófust í síðustu viku eða norður af Langanesi.

Af vef fiskifrétta.is